Toprex
Kup Toprex
Każde 1000 zł wydane na produkt Toprex
to 100zł zwrotu na Twoje konto!*
Zarejestruj się (rejestracja otwarta od 10.09)
Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia
w trakcie trwania promocji
Załącz kopie faktur zakupu
Zakupy z załączonych faktur sumują się
Czekaj na przelew na swoje konto bankowe
Promocją objęte są zakupy 1.09 do 15.10.2019r.
Rejestracja w terminie od 10.09 do 15.11.2019r.

* maksymalna kwota zwrotu w promocji to 2000zł

REJESTRACJA
(formularz rejestracji)

Wybierz jeden sposób logowania, klikając przycisk (pomarańczowy lub zielony).
W zależności od wybranego sposobu postępuj zgodnie z informacjami.

Uprzejmie informujemy iż przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Uprzejmie informujemy iż przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Toprex reguluje i chroni rzepak jesienią

Optymalne okno stosowania Toprex

Optymalnym okresem stosowania Toprex jest faza 4-6 liści rzepaku BBCH 14-16, w dawce 0,3 l/ha.

W tych fazach mamy możliwość wyhamowania syntezy hormonów wzrostu (gibereliny) odpowiedzialnych za wzrost roślin na wysokość.

Toprex - optymalny termin stosowania

Pamiętaj:

  • Główny cel jesiennej regulacji to przyspieszenie rozwoju roślin
  • Wynikiem tego jest wykształcenie większej ilości liści w rozecie i silniejszy system korzeniowy. Toprex jednocześnie chroni przed suchą zgnilizną kapustnych!
  • Optymalna faza stosowania regulatorów to faza 4. liści.

Rekomendujemy zastosowanie Toprex już w fazie czterech liści. Wcześniejszy zabieg to optymalne przygotowanie roślin do zimy.

Efekt działania Toprex

Zabieg wykonany w optymalnym terminie BBCH 14 zapewnia najlepsze efekty, jeśli chodzi o pokrój rośliny przed zimą, czyli:

  • optymalna rozeta liściowa
  • lepiej rozbudowany system korzeniowy
  • grubsza szyjka korzeniowa oraz niżej osadzony pąk wierzchołkowy a w konsekwencji lepsze przezimowanie.


Bardzo ważnym atutem Toprex jest jego wyjątkowe działanie. Preparat obniża wyniesienie pąka wierzchołkowego, natomiast nie „skraca liści”. Ponieważ większe blaszki liściowe to efektywniejsza fotosynteza, a w konsekwencji lepiej rozwinięty system korzeniowy.

Toprex - optymalny termin stosowania

Preparat porównawczy
Działanie typowo regulacyjne.
Zredukowana rozeta oraz system korzeniowy

Toprex - optymalny termin stosowania

Toprex
Optymalna rozeta liściowa /nisko osadzony pąk wierzchołkowy / optymalny rozwój systemu korzeniowego