Toprex
Kup Toprex
Każde 1000 zł wydane na produkt Toprex
to 100zł zwrotu na Twoje konto!*
Zarejestruj się (rejestracja otwarta od 10.09)
Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia
w trakcie trwania promocji
Załącz kopie faktur zakupu
Zakupy z załączonych faktur sumują się
Czekaj na przelew na swoje konto bankowe
Promocją objęte są zakupy 1.09 do 15.10.2019r.
Rejestracja w terminie od 10.09 do 15.11.2019r.

* maksymalna kwota zwrotu w promocji to 2000zł

REJESTRACJA
(formularz rejestracji)

Wybierz jeden sposób logowania, klikając przycisk (pomarańczowy lub zielony).
W zależności od wybranego sposobu postępuj zgodnie z informacjami.

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij na jesień”

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „Pryśnij na jesień”.

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij na jesień”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Programu Agriclub kliknij odpowiednie pole na końcu formularza.

(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych oraz prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno- biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Zachęcamy do wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych. Dzięki temu będziesz miał dostęp do wielu ciekawych informacji i ofert handlowych Syngenta.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza spółce Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Chcę otrzymywać od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Toprex reguluje i chroni rzepak jesienią

Optymalne okno stosowania Toprex

Optymalnym okresem stosowania Toprex jest faza 4-6 liści rzepaku BBCH 14-16, w dawce 0,3 l/ha.

W tych fazach mamy możliwość wyhamowania syntezy hormonów wzrostu (gibereliny) odpowiedzialnych za wzrost roślin na wysokość.

Toprex - optymalny termin stosowania

Pamiętaj:

  • Główny cel jesiennej regulacji to przyspieszenie rozwoju roślin
  • Wynikiem tego jest wykształcenie większej ilości liści w rozecie i silniejszy system korzeniowy. Toprex jednocześnie chroni przed suchą zgnilizną kapustnych!
  • Optymalna faza stosowania regulatorów to faza 4. liści.

Rekomendujemy zastosowanie Toprex już w fazie czterech liści. Wcześniejszy zabieg to optymalne przygotowanie roślin do zimy.

Efekt działania Toprex

Zabieg wykonany w optymalnym terminie BBCH 14 zapewnia najlepsze efekty, jeśli chodzi o pokrój rośliny przed zimą, czyli:

  • optymalna rozeta liściowa
  • lepiej rozbudowany system korzeniowy
  • grubsza szyjka korzeniowa oraz niżej osadzony pąk wierzchołkowy a w konsekwencji lepsze przezimowanie.


Bardzo ważnym atutem Toprex jest jego wyjątkowe działanie. Preparat obniża wyniesienie pąka wierzchołkowego, natomiast nie „skraca liści”. Ponieważ większe blaszki liściowe to efektywniejsza fotosynteza, a w konsekwencji lepiej rozwinięty system korzeniowy.

Toprex - optymalny termin stosowania

Preparat porównawczy
Działanie typowo regulacyjne.
Zredukowana rozeta oraz system korzeniowy

Toprex - optymalny termin stosowania

Toprex
Optymalna rozeta liściowa /nisko osadzony pąk wierzchołkowy / optymalny rozwój systemu korzeniowego